Systémové výrobky

Sestava rozdělovač se sběračem (KVR)

Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS KOMBI, případně i klasický trubkový rozdělovač a sběrač, lze dodat včetně veškerých armatur, čerpadel, ventilů, čidel, teploměrů a podpěr, tak jak je požadováno dle konkrétní projektové dokumentace. Vždy se zpracovává individuální nabídka, sestava je z důvodu přepravy a dle velikostí dimenzí jednotlivých větví rozebíratelná na přírubách nebo na šroubení.

Expanzní automat – vyrovnávací a doplňovací zařízení (VDZ)

Vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ, je určen k udržování konstantního přetlaku v otopných nebo chladících soustavách a jejich automatickému doplňování vodou. Standardem je automatické odplyňování otopné vody u všech typů již v základní výbavě.

Vyrovnávací – zásobní nádrže jsou součástí dodávky doplňovacích zařízení VDZ. Slouží pro zadržení vody při roztažnosti otopné soustavy a její zpětné doplnění čerpadlem. Mohou být dle přání otevřené nebo s vakem (kyslíková bariéra).

Bloková stanice přípravy teplé vody (BSTV)

Bloková stanice BS TV je určena k přípravě teplé vody v teplovodních otopných soustavách, nejčastěji kotelnách. Předností BS TV je především minimální prostorová náročnost při vysokém výkonu, snadná přepravitelnost a montáž. Konstrukční provedení je řešeno tak, aby bylo možné bez větších komplikací měnit jednotlivé komponenty stanice a provádět běžnou údržbu.

BS TV může, ale nemusí být osazena řídícím automatem a jeho funkce může převzít nadřazený řídící systém. BS TV je dodávána včetně tepelné kaučukové izolace potrubních částí a výměníku tepla, který má snímací originální tepelnou PUR izolaci.

Kompaktní předávací stanice tepla (KPS)

Hlavní předností těchto stanic je minimální prostorová náročnost při jejich vysokém výkonu, rychlá a jednoduchá montáž a nenáročná obsluha. Stanice je dodána jako jeden celek, po osazení se provede propojení na všechna média a elektroinstalaci.

Snahou je vždy vyjít maximálně vstříc specifickým potřebám zákazníka. Tento způsob nás zavazuje, abychom přistupovali ke každé KPS individuálně. Nabídku vypracujeme na základě předložené projektové dokumentace, případně tuto sami zajistíme a navrhneme optimální způsob řešení.

KPS může, ale nemusí být osazena systémem měření a regulace v rozsahu dle přání zákazníka.

Kondenzátní hospodářství 

Kondenzátní hospodářství je sestava ocelové (standardně) otevřené beztlaké nádrže a bloku přečerpávacích čerpadel s elektro rozváděčem a ovládáním. Tuto sestavu nazýváme kondenzátním jádrem (dále jen K2J).

K2J je určeno ke shromažďování kondenzátu z páry ve sběrné nádrži z tepelných nebo technologických zařízení, který je následně automaticky přečerpáván zpět do kondenzátní sítě. Jelikož je nádrž otevřená do atmosféry, tak v případě použití K2J by se mělo jednat o kondenzát beztlaký, případně s minimálním přetlakem. Předpokládá se použití odvaděče kondenzátu na výstupu ze zdroje tepla.

 

Pro detailní informace si stáhněte KATALOGOVÉ LISTY