Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS KOMBI

Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS KOMBI – zakázková výroba

Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS KOMBI se stal nedílnou součástí technologie kotelen, předávacích stanic a jejich strojoven. Princip spočívá v napojení přívodního a vratného potrubí souběžně do oddělených komor RS KOMBI. Mezi přívodním a vratným potrubím lze potom snadno umístit směšovací ventily, oběhová čerpadla a další armatury. Jeho největší výhodou oproti klasickému provedení je minimální prostorová náročnost. Snadno si jej můžete sami navrhnout v návrhovém on-line konfigurátoru ETL Designer.

Katalogový list RS KOMBI

Kombinovaný rozdělovač se sběračem Modul Universal – standardizované velikosti vyráběné na sklad

Pro možnost okamžitého odběru jsou vyráběny kombinované rozdělovače s pevně danými dimenzemi výstupních hrdel a jejich roztečemi. RS MU jsou opatřeny základním a vrchním syntetickým nástřikem. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany a tepelnou izolaci.

Katalogový list RS MU

Pro detailní informace si stáhněte KATALOGOVÉ LISTY