Technologická zařízení pro kotelny a předávací stanice

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt: „Úspory energie v objektu společnosti ETL-Ekotherm a.s. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002526 Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním cílem projektu je provedení stavebních opatření s cílem snížit celkovou energetickou náročnost objektu.

ETL-Ekotherm a.s. (Sídlo společnosti) Sekaninova 192/48, 128 00, Praha 2
tel: + 420 224 936 307 e-mail: etl@etl.cz
IČO: 457 94 120 DIČ: CZ 457 94 120.