Kondenzátní hospodářství

Kondenzátní hospodářství je sestava ocelové (standardně) otevřené beztlaké nádrže a bloku přečerpávacích čerpadel s elektro rozváděčem a ovládáním. Tuto sestavu nazýváme kondenzátním jádrem (dále jen K2J).

K2J je určeno ke shromažďování kondenzátu z páry ve sběrné nádrži z tepelných nebo technologických zařízení, který je následně automaticky přečerpáván zpět do kondenzátní sítě. Jelikož je nádrž otevřená do atmosféry, tak v případě použití K2J by se mělo jednat o kondenzát beztlaký, případně s minimálním přetlakem. Předpokládá se použití odvaděče kondenzátu na výstupu ze zdroje tepla.

KATALOGOVÝ LIST Kondenzátní hospodářství