Bloková stanice přípravy teplé vody – BSTV

Bloková stanice BS TV je určena k přípravě teplé vody v teplovodních otopných soustavách, nejčastěji kotelnách. Předností BS TV je především minimální prostorová náročnost při vysokém výkonu, snadná přepravitelnost a montáž. Konstrukční provedení je řešeno tak, aby bylo možné bez větších komplikací měnit jednotlivé komponenty stanice a provádět běžnou údržbu.

BS TV může, ale nemusí být osazena řídícím automatem a jeho funkce může převzít nadřazený řídící systém. BS TV je dodávána včetně tepelné kaučukové izolace potrubních částí a výměníku tepla, který má snímací originální tepelnou PUR izolaci.

KATALOGOVÝ LIST BSTV