Expanzní automat – vyrovnávací a doplňovací zařízení – VDZ

Vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ, je určen k udržování konstantního přetlaku v otopných nebo chladících soustavách a jejich automatickému doplňování vodou. Standardem je automatické odplyňování otopné vody u všech typů již v základní výbavě.

Vyrovnávací – zásobní nádrže jsou součástí dodávky doplňovacích zařízení VDZ. Slouží pro zadržení vody při roztažnosti otopné soustavy a její zpětné doplnění čerpadlem. Mohou být dle přání otevřené nebo s vakem (kyslíková bariéra).

KATALOGOVÝ LIST VDZ