Kompaktní předávací stanice tepla – KPS

Hlavní předností těchto stanic je minimální prostorová náročnost při jejich vysokém výkonu, rychlá a jednoduchá montáž a nenáročná obsluha. Stanice je dodána jako jeden celek, po osazení se provede propojení na všechna média a elektroinstalaci.

Snahou je vždy vyjít maximálně vstříc specifickým potřebám zákazníka. Tento způsob nás zavazuje, abychom přistupovali ke každé KPS individuálně. Nabídku vypracujeme na základě předložené projektové dokumentace, případně tuto sami zajistíme a navrhneme optimální způsob řešení.

KPS může, ale nemusí být osazena systémem měření a regulace v rozsahu dle přání zákazníka.

KATALOGOVÝ LIST KPS