Ocelové svařence včetně příslušenství

Rozdělovače a sběrače topného média

Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS KOMBI – zakázková výroba

Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS KOMBI se stal nedílnou součástí technologie kotelen, předávacích stanic a jejich strojoven. Princip spočívá v napojení přívodního a vratného potrubí souběžně do oddělených komor RS KOMBI. Mezi přívodním a vratným potrubím lze potom snadno umístit směšovací ventily, oběhová čerpadla a další armatury. Jeho největší výhodou oproti klasickému provedení je minimální prostorová náročnost. Snadno si jej můžete sami navrhnout v návrhovém on-line konfigurátoru ETL Designer.

Katalogový list RS KOMBI

Kombinovaný rozdělovač se sběračem Modul Universal – standardizované velikosti vyráběné na sklad

Pro možnost okamžitého odběru jsou vyráběny kombinované rozdělovače s pevně danými dimenzemi výstupních hrdel a jejich roztečemi. RS MU jsou opatřeny základním a vrchním syntetickým nástřikem. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany a tepelnou izolaci.

Katalogový list RS MU

Klasický trubkový rozdělovač a sběrač – zakázková výroba

Klasické trubkové ocelové rozdělovače nebo sběrače jsou stále velice používanou technologickou součástí strojoven zdrojů tepla nebo chladu. Jeho instalace se provádí především tam, kde není možné z technických nebo prostorových důvodů použít sdružený RS KOMBI. Pro rozvody studené nebo teplé vody je možné rozdělovač vyrobit z nerezavějící oceli. Snadno si jej můžete sami navrhnout v návrhovém on-line konfigurátoru ETL Designer.

Katalogový list Trubkový rozdělovač – sběrač

Trubkový universal TU – standardizované velikosti vyráběné na sklad

Pro možnost okamžitého odběru jsou vyráběny klasické rozdělovače nebo sběrače z trubek s pevně danými dimenzemi výstupních hrdel a jejich roztečemi. Rozdělovač/Sběrač TU je opatřen základním a vrchním syntetickým nástřikem. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany a tepelnou izolaci.

Katalogový list Trubkový universal TU

HVDT

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT je určen pro hydraulické oddělení zdroje tepla od topné soustavy. Jeho instalací se eliminují přebytky dynamických tlaků čerpadel a upraví se hydraulické poměry v soustavě. HVDT je ocelový svařenec, opatřený jedním základním a jedním vrchním syntetickým nátěrem. Jako příslušenství lze dodat originální snímatelnou PUR tepelnou izolaci s ALU kašírovaným povrchem.

Katalogový list HVDT

Stojany a podpěry pro rozdělovače

Stojany pro rozdělovače a nástěnná konzola

Ke všem typům RS KOMBI a Trubkovým rozdělovačům nabízíme pevné – fixní stojany ve dvou základních výškách 400, respektive 600 mm nebo lze použít výškově stavitelné stojany v nastavitelném rozsahu 450–685 mm. Pro RS KOMBI do velikosti modulu M120 a pro Trubkové rozdělovače do dimenze těla DN125 lze objednat nástěnné konzole. Stojany a nástěnné konzole jsou ocelové svařence galvanicky zinkované, součástí dodávky je i spojovací materiál.

Katalogový list Stojany a konzola

Tepelné izolace pro ocelové svařence

Tepelné izolace pro ocelové svařence

Ke všem ocelovým svařencům nabízíme snímatelnou kašírovanou tepelnou PUR Izolaci o tloušťce 35mm. Izolace jsou vyráběny na míru na každý jednotlivý výrobek zvlášť, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Velmi jednoduchou instalací se potom připevní na místě pomocí stahovacího pásku.

Ceny jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku na webu. V případě zakázkové výroby se Vám její cena zobrazí v ETL Designeru.

Pro detailní informace si stáhněte KATALOGOVÉ LISTY